AKP’nin 21 Yıllık Bilançosu: Binlerce Madenci Can Verdi!

Ankara Tabip Odası, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ankara Tabip Odası’nın açıklamasında sendikasızlaştırma ve aşırı yoğun çalışma sisteminin, iş cinayetlerine ve meslek hastalıklarına neden olduğu belirtildi.

Ankara Tabip Odası’nın açıklaması şöyle:

“EN AZ 2042 MADEN İŞÇİSİ CİNAYETLERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ”

“Soma, Ermenek, Amasra, Çöllolar, Şirvan, Kozlu,… AKP iktidarı boyunca en az 2042 maden işçisi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Madenlerde yaşanan katliamların başlıca nedenleri, özelleştirme programları sonucunda kamu madenciliğini ve uzun yıllar sonucu elde edilmiş bilgi birikimini tasfiye eden neoliberal politikalardır. İşçileri üretim baskısı ile karşı karşıya bırakan taşeronlaştırma, sendikasızlaştırma ve aşırı yoğun çalışma sistemi, iş cinayetlerine ve meslek hastalıklarına davetiye çıkarmaktadır.

Son olarak 14 Ekim 2022 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı Amasra maden katliamında görüldüğü üzere ihmaller ile Sayıştay Başkanlığı’nın yıllarca üst üste raporlarında usulsüzlükleri ve eksiklikleri belirtmesine rağmen alınmayan tedbirler 42 madencinin yaşamını yitirmesine neden olmuştur. Madencilik alanında işçileri köleleştiren taşeron ve rödovans sistemleri, ihmaller, denetimsizlik, güvencesiz ve kayıt dışı istihdam biçimleri devam ettikçe yeni maden katliamları kaçınılmaz hale gelmektedir. Kamunun etkili biçimde denetimi sağlanmalıdır, gerekli yasal düzenlemeler ve teknik tedbirler hayata geçirilmelidir. Maliyet ve ciro hesapları yaparak gerekli önlemleri almayan patronlar ile denetimleri yerine getirmeyen ve eksikliklere göz yuman idarecileri koruyan, mühendis ve hekimleri ise her iş kazasında ve iş cinayetinde sorumlu tutan anlayışa son verilmelidir. Çalışırken Ölmek İstemiyoruz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx