Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin yeni tamamlanan kongre merkezinde “Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik” başlığıyla hazırlanan 2024 Yerel Seçim Beyannamesi’nin detaylarını açıkladı. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim manifestosunu gerçek belediyecilik üzerine kurduklarına dikkat çekti.

Erdoğan, “Bu ilkelerle, yaklaşımlarla, hedeflerle, adeta tuğla tuğla ‘Türkiye Yüzyılı Şehirleri’ni inşa edeceğiz” dedi.

GELMEYENE GİDECEĞİZ

Konuşmasında muhalefete de değinen Erdoğan, “Şehirlerimiz, hizmetini göremediği bu insanların sadece gölgesine bakmaktan, sadece afişlerini seyretmekten, sadece propagandasına maruz kalmaktan bıktı, usandı, yıldı” ifadelerini kullandı. Erdoğan seçimin şifresini de şöyle anlattı: “Siyasetin sokakta yapıldığını unutmayacağız, seçimin sandıkta kazanıldığını bileceğiz. Seçim günü olan 31 Mart’a kadar, gelmeyene gideceğiz. Küskünü barıştıracağız. Sevmeyeni sevdireceğiz. Her eve, her iş yerine gireceğiz. Kalbini kazanmadık kimse bırakmayacağız. Kararsızları ikna edeceğiz. Zaten gönlünde olduklarımızı ihmal etmeyeceğiz.”

BAYRAĞI HEP YUKARIDA TUTTUK

Erdoğan özetle şöyle konuştu: “AK Parti’nin iktidara gelmesi, 28 Şubat post-modern darbesinin ve sonrasında yaşanan istikrarsızlık döneminin ardından, işte böyle bir milli irade şahlanışı olarak vuku bulmuştur. Geride bıraktığımız 21 yıl boyunca, vesayetin türlü baskılarına, terör örgütlerinin saldırılarına, enva-i çeşit darbe girişimlerine ve emperyalistlerin nice sinsi oyunlarına rağmen milletimizin emanetini yere düşürmedik, milli irade bayrağını hep yukarıda tuttuk.

ASIL HEDEF TÜRKİYE

İçeride ve dışarıda, Türkiye’nin tökezlemesini, siyasi ve ekonomik olarak yeniden eski zayıf günlerine dönmesini bekleyen bir güruh var. Her ne kadar oklar bize çevrilmiş olsa da, asıl hedef Türkiye’dir, asıl hedef tarihi ve inançlarıyla milletimizin bizatihi kendisidir. Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılına hazırlayacak adımları atmakla, bu sinsi niyetleri de boşa çıkarmış olacağız.

‘ENGELLENDİK’ EDEBİYATI YAPIYORLAR

Eser ortaya koyamamanın, halka hizmet getirememenin hiçbir bahanesi olamaz. Siz bakmayın birilerinin “engellendik” edebiyatı yapmalarına. Bunların tamamı safsatadan, sorumluluktan kaçmaktan ibarettir. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız defalarca, belediyelere kamudan aktarılan kaynaktan bu belediyelerin aldıkları payı açıkladılar. Diğer belediyelere ne veriliyorsa, hangi kritere göre tahsisat yapılıyorsa, bunlar için de aynısı geçerlidir.

KAMU KAYNAKLARI ADİL ŞEKİLDE VERİLDİ

Ne bir eksik, ne bir fazlasıyla, her belediye kamu kaynaklarından adil bir şekilde yararlanmaktadır. Bunların tek derdi, kendi beceriksizliklerini örtmek, uhdelerine verilen kaynağı başka amaçlar için kullandıkları gerçeğini gözlerden kaçırmaktır. İBB’yi aldığım zaman bizim borcumuz 2,5 milyar dolardı. Devrederken 1,5 milyar dolar ile devrettik. Şimdi 3 milyar dolar İBB’nin borcu var. Bunların tek derdi, kendi beceriksizliklerini örtmek, kaynağı başka amaçlara kullandığı gerçeğini gözlerden kaçırmaktır. Ülkemizi bugünkü gücüne, güvenlik ve refah seviyesine getiren yönetim olarak, mevcut sorunların çözüm adresi yine biziz.

Yerelde Yeni Yaşam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Türkiye Yüzyılı Şehirleri için Gerçek Belediyecilik’ ismi ile hazırlanan yerel seçim beyannamesinin detaylarını açıkladı. 8 bölüm ve 40 başlıktan oluşan beyannamede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yazdığı ön sözün ardından belediye başkanlarının yemini yer aldı. Seçim vaatlerinin yer aldığı “Türkiye yüzyılı Şehirleri için Gerçek Belediyecilik” başlıklı beyannamede şunlar ön plana çıktı:

KENTSEL DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ

Bugüne kadar yürütülen depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm çalışmalarını, daha sistematik ve sürekli hale getirerek yeni bir “Kentsel Dönüşüm Seferberliği” başlatılıyor. Kentsel dönüşüm uygulamalarında hak sahiplerinin planlamadan uygulamaya kadar her aşamada aktif katılımını sağlayacak mekanizmaları güçlendirilecek.

YAŞLI YAŞAM ŞEHİRLERİ

Sanayi ve ticari olarak gelişmiş olan illerde “Yaşlı Yaşam Şehirleri” kurarak hem çalışma hayatının aksamasının önüne geçilmesi hem de yaşlı bireylerinin sosyal hayatlarının devam etmesi üzerinde durulacak.

ENGELSİZ SATIŞ MERKEZLERİ

Engellilerin ürettikleri ürünleri sergilemeleri ve pazarlamalarına destek olmak için “Engelsiz Satış Merkezleri” ve “Çevrim İçi Pazaryeri” uygulamaları geliştirilecek.

KENTSEL RİSK KALKANI

Dirençli şehirlerin inşası için “Yerelde Yeni Yaşam” projesi ile daha yaşanabilir ve müreffeh şehirler inşa edilecek. Ayrıca ülkemizi ve şehirlerimizi, projemizin bütünleyicisi olan “Kentsel Risk Kalkanı Modeli” ile koruma ve riskleri önlemeye yönelik faaliyetleri hayata geçirilecek. Bu kapsamda “Yerelde Yeni Yaşam” geleneksel ihtiyaç ve hizmetlerin tamamlandığı ve ortaya çıkan yeni fırsatlar ile risklere yönelik tedbirlerin alındığı yenilikçi bir yaklaşım.

YENİ NESİL TEKNOLOJİ

Önümüzdeki yıllarda yapay zekâ, büyük veri, açık veri, robotik teknolojiler, nesnelerin interneti, insansız hava araçları, dijital ikiz gibi yeni nesil teknolojileri belediye hizmetlerine dahil ederek hizmet kalitesi yükseltilecek. Böylece vatandaşların hayatını kolaylaştıracak ve karar alma süreçlerine daha fazla katılımı temin edilecek. “E-Demokrasi Platformu” ile elektronik oylama, çevrim içi müzakere ve e-katılım yöntemlerini tüm belediyeler dahil edecek şekilde yaygınlaştırılacak.

EV KADINLARINA TEŞVİK

AK Parti, Ev kadınların belediyeler tarafından düzenlenen kurslara katılımını teşvik ederek ev kadınlarının geleneksel-yöresel ürün üretiminde rol almalarını sağlayacak. Bu sayede turizm, ticaret, insan ve şehirlerin kazanımı sağlanacak.

SAHİPSİZ HAYVANLAR İÇİN KAPSAMLI EYLEM PLANI

Sokaklarda artan sahipsiz köpeklerin neden olduğu toplumsal ve çevresel sorunlar kapsamında yeni dönemde, bu hayvanların hem toplumsal yaşama olumsuz etkilerini azaltmak hem de diğer hayvanlara ve çevreye zarar vermesini önlemek için kapsamlı bir eylem programını hayata geçirilecek. Kanuni ve idari düzenlemelerin etkinliği artırılacak, ihtiyaç gerektiren hususlar için yasal düzenlemeler hayata geçirilecek.

KOMŞU İLLER ARASINDAKİ BAĞLANTI

Diğer bir öncelik alan, komşu şehirler arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi. Her şehir, ekonomik potansiyeli olan alanlarıyla coğrafi, ekonomik ve sosyal açıdan bütünleşik olduğu komşu iller ile değerlendirilecek, bir şehirde önde olan ekonomik sektörlerin komşu şehirlerde tekrarlanması yerine, birbirini bütünleyecek şekilde kümelenmesi sağlanacak.

ÇOCUK SOKAĞI VE ÇOCUK KÖYÜ MODELİ

Çocukların daha güvenli ortamlarda ve daha fazla oyun odaklı sosyalleşmelerini sağlamak için “Çocuk Sokağı” ve “Çocuk Köyü” modellerini geliştirilip yaygınlaştırılacak. Meslekleri oyunlaştırarak öğretilecek “Hayata Hazırlık Atölyeleri”nin geliştirilmesi ve çocukluklara yönelik sağlıklı beslenme programlarının yürütülmesi plan dahilinde.

KİMLİKLİ ŞEHİRLER

Kentsel dönüşümün, şehir sakinleri ve konut sahiplerinin katıldığı demokratik bir süreç içerisinde yürütülmesi ve sosyoekonomik, kültürel ve fiziki boyutlarıyla ele alınmasını ilke edinilecek. Kentsel dönüşümü salt inşaat ve imar faaliyetleri olarak değil, aynı zamanda şehirlerin kimliklerini koruyan ve pekiştiren, ayırt edici niteliklerini belirgin hale getiren, yeniden inşa ve ihya faaliyeti olarak yürütülecek. 5, 25, 50 ve 100 yıllık perspektifle şehir planlamaları güncellenecek. Her şehrin 5, 10, 25 ve 100 yıllık potansiyel gelişim ve değişim istikametini dikkate alan, kısa-orta ve uzun vadeli makro yatırım perspektifleri belirlenecek.

VEFA EKİBİ

İhtiyaç sahiplerinin talep odaklı değil, arz odaklı belirlenmesini sağlamak amacıyla saha çalışmaları, coğrafi bilgi sistemleri ve yapay zekâ uygulamalarını kullanılarak “Sosyal Doku Haritaları” oluşturulacak. “Vefa Ekibi” gibi oluşumlar ile her hanedeki dezavantajlı bireylerin düzenli takibi yapılacak.

Her anında hep yanında

Erdoğan, 31 Mart 2024 seçimlerine “Gerçek belediyecilik, hazırız kararlıyız” diyerek gittiklerini vurguladı. Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı, siyasetten ekonomiye, diplomasiden güvenliğe hayatımızın her alanı gibi şehirlerimizi de kapsıyor. Bunun için “Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız” diyoruz, “Her anında, hep yanında” diyoruz. Bunun için seçim beyannamemizin başlığını, “Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik” olarak belirledik” şeklinde konuştu.

Mimaride estetik

Erdoğan yeni dönemde yerel yönetimlerdeki önceliklerini şöyle sıraladı:

Afetlere dayanıklı, dirençli ve sağlam yerleşim yerleri kuracağız.

Şehirlerimizi iklim değişikliğine uyumlu hale getireceğiz.

Yerel kalkınma odaklı, ekonomisi değer üreten yerel yönetim anlayışını güçlendireceğiz.

Çevreye ve doğal hayata karşı hassas, yeşil kalkınma politikasını benimsemiş, sıfır atık modelini uygulayan, sürdürülebilir belediye yönetimlerinin yanında olacağız.

Ülkemizi mimarisi estetik, tarihi ve kültürel varlıkları korunmuş, huzurlu, güvenli kentlerle donatacağız.

Doğup büyüdükleri yerde kalacaklar

Kırsaldaki hayat standartlarını yükselterek, insanların doğup büyüdükleri yerlerde kalmalarını teşvik edeceğiz.

Etkin, verimli, adil, şeffaf ve sorumlu belediye yönetimi anlayışımızdan taviz vermeyeceğiz.

Katılımcılığa, kaliteli hizmet üretimine ve vatandaş memnuniyetine odaklanan yönetimlerle belediyelerimizi geleceğe hazırlayacağız.

Üretken, dinamik, çağdaş ve akılcı projelerle insanımızın günlük hayatını kolaylaştıracağız.

Adil, şeffaf ve sorumlu yönetim anlayışıyla tüm bireylere güven vereceğiz.

Erişilebilir olacak, herkesin taleplerini ve görüşlerini dikkate alacak, bunun için gereken iletişim ağlarını kuracağız.

Tuğla tuğla Türkiye Yüzyılı

Kapsayıcı bir yaklaşımla, dezavantajlı kesimler başta herkesin hizmetlerden faydalanabilmesini sağlayacağız.

Gençlerin dinamizmini, en doğru şekilde kullanabilmesini temin edeceğiz.

Esasen, her birinin altını onlarca, yüzlerce başlıkla donatabileceğimiz tüm bu ilkelerle, yaklaşımlarla, hedeflerle, adeta tuğla tuğla “Türkiye Yüzyılı Şehirleri”ni inşa edeceğiz.

Beyannamede ilk kez yemin de var

AK Parti, yerel seçim beyannamesinde ilk kez belediye başkanlarına yönelik bir yemine de yer verdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ön sözünün ardından yer alan yemin metninde şu ifadelere yer verildi: Doğruluk ve dürüstlükten ayrılmayacağıma, hemşehrilerimiz arasında hiçbir ayrım yapmayacağıma, Anayasa ve yasalardan ayrılmayacağıma, kamu kaynaklarını namusun ve şerefim bilerek, amacı dışında harcanmasına göz yummayacağıma, dezavantajlı kesimleri gözeteceğime, sosyal politikaları güçlendireceğime, belediye hizmetlerini gecikmeden ve kaliteli şekilde icrası için azami gayret sarf edeceğime, belediye hizmetleri karşısında herkesin eşit olduğu gerçeğinden hareketle adaletten şaşmayacağıma, emaneti hakkıyla ve layıkıyla taşıyacağıma, milletim hemşehrilerim ve tarih önünde namusum şerefim ve kutsal kitabımız üzerine yemin ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx